Praktische studie informatie

de Praktische informatie

Voordat je begint aan een nieuwe opleiding is het goed om op de hoogte zijn van de praktische zaken rondom de studie. We hebben de informatie hier voor jou op een rijtje gezet. Mocht je nog vragen hebben dan kun je vrijblijvend onze studiebrochure downloaden of persoonlijk contact met ons opnemen.

Vooropleiding: 

 

 

Om deel te kunnen nemen aan de workshop, cursus en de 1-jarige Beroepsopleiding, is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel wordt een zelfstandige werkhouding gevraagd en dient de student te beschikken over een denk- en werkhouding op HBO niveau. Om deel te nemen aan de Vervolg Opleiding, de Masterclasses of de Specialisatie Modules verwijzen we graag naar de agenda of de opleidingsbrochure voor de specifieke toelatingseisen.

Lesmateriaal:  
  Het lesmateriaal wordt telkens op de eerste dag van een module of start van de jaaropleiding uitgereikt.
Lestijden:  
  De lestijden voor de jaaropleiding staan vermeld in het betreffende lesrooster. De tijden voor de (kennismakings-) workshops en cursussen staan vermeld in de betreffende agenda item en op het ticket dat je ontvangt naar aanmelding.
Leslocatie:

 

 

De lessen van de jaaropleiding vinden plaats bij Dat Bolwerck, Zaadmarkt 112 in Zutphen. De groepsgrootte is beperkt tot 18 deelnemers.

 

De lessen van de vervolg opleiding vinden plaats bij de Feng Shui Academie, Zaadmarkt 90 in Zutphen. De vervolgopleiding start jaarlijks in februari of september. De groepsgrootte is beperkt tot 10 deelnemers.

 

De lessen van workshops en specialisatie modules vinden plaats bij de Feng Shui Academie, Zaadmarkt 90 in Zutphen

Lesvorm:  
 

De (kennismakings-) workshop, cursussen en de vervolg opleiding worden in een live bijeenkomst op locatie gegeven.

 

De opleiding Conceptual Feng Shui Professional kent een hybride lesvorm waarin live bijeenkomsten zijn gecombineerd met lessen in een online leeromgeving. De opleiding wordt gegeven in een 1-jarige, doorlopend traject waarvan de basis wordt gevormd door vier live masterclasses van een weekend.

Deze masterclasses vinden live plaats in Zutphen. Tijdens deze masterclasses wordt een intensieve basis gelegd waarop in de weken tussen de classes door, via online lessen en zelfstudieopdrachten verder wordt gebouwd.

De online lessen komen twee-wekelijks beschikbaar in een besloten, online leeromgeving en worden onderstaand met een uitgebreide syllabus en twee-wekelijkse meetings in de online-classroom.
 
Om de verbinding met de lesstof optimaal te bewerkstelligen is de leerstijl ervaringsgericht. Dit betekent dat veel opdrachten gegeven worden vóórdat de bijbehorende theorie wordt aangeboden en uitgelegd. Doel hiervan is het zelflerende vermogen van de student te activeren en om hiermee ook het kritisch vermogen van de student aan te spreken.

Deze leerstijl is niet erg conventioneel en vormt bij tijden ook zeker een uitdaging, maar garandeert een grotere mate van incorporatie van de kennis van Feng Shui en Nine Star Ki. Het resultaat zal zijn dat de student de stof ook echt eigen maakt. Dit gegeven stelt de student, na het behalen van het diploma, in de gelegenheid om op geheel eigen wijze met deze kennis aan het werk te gaan.

Een uitgebreide beschrijving van de jaaropleiding Conceptual Feng Shui Professional vind je hier en in onze studiebrochure die je vrijblijvend kunt downloaden.

Lesroosters:        
 
 

Alle lesroosters vind je hier.

Tentamen en
examen:
 

Halfjaarlijks wordt in januari en juni een theorie tentamen afgenomen. Eveneens halfjaarlijks wordt in juni en januari een theorie examen afgenomen.Tevens vindt in het voorjaar een toetsing van de praktijkkennis plaats middels een adviesscriptie. Herkansen van een tentamen of examen kan binnen een termijn van maximaal twee weken na het tentamen of examen. Herkansen kan ook nog een half jaar later als je dat wilt.

Certificaat:  
 

Indien een student geen examen aflegt maar wel de volledige Jaaropleiding of Vervolg opleiding heeft gevolgt, ontvangt zij een certificaat als bewijs van deelname. Voor deelname aan een Masterclass, Specialisatie Module of Cursus ontvangt de student eveneens een certificaat.

Diploma:
 
 

Indien de student op alle toetsonderdelen (tentamen, examen, praktijkexamen) een voldoende heeft behaald wordt het diploma Conceptual Feng Shui Professional uitgereikt. Indien de student het examen behorende bij de Feng Shui Vervolg opleiding met een voldoende heeft behaald ontvangt zij het diploma Conceptual Feng Shui Specialist.

de Studiebelasting

Cursus:
 

 

 

       

Deze opleiding bestaat uit 4 lesdagen. Een lesdag omvat 4 lesuren en de volledige cursus omvat daarmee 16 lesuren.

1-jarig:       
        
           

Het totaal aantal lesuren van een afgeronde 1-jarige opleiding omvat 100 lesuren. Tijdens de jaaropleiding wordt in studiegroepen gewerkt aan het maken van analyses van woningen en plattegronden van medestudenten, dus ook van de eigen woning van de student. Daarnaast worden per les opdrachten verstrekt. Dit vraagt per week circa tien uur studie. De zelfstudie, in de vorm van huiswerk- en praktijkopdrachten, omvat circa 400 uur.

Vervolg opleiding:    
    Deze opleiding bestaat uit 10 lesdagen die eens in de maand plaatsvinden. Een lesdag omvat 5 lesuren. Het totaal aantal lesuren van een afgeronde vervolg opleiding omvat 50 lesuren. De zelfstudie, in de vorm van huiswerk, voorbereiding en praktijkopdrachten omvat circa 200 uur.de Investering

De cursus:

De investering die van je gevraagd wordt bedraagt € 495,=. Dit is inclusief een uitgebreide syllabus en studie- en oefenmateriaal. Koffie & thee en een biologische-vegetarische soep is bij de studieprijs inbegrepen.

De 1-jarige opleiding:

De investering die van je gevraagd wordt voor deelname aan het 1-jarige traject bedraagt € 3.740,=. Dit is inclusief €250,= inschrijfgeld, een uitgebreide syllabus en studie- en oefenmateriaal. Koffie/thee, biologisch-vegetarische lunch en versnaperingen gedurende de masterclasses is bij de studieprijs inbegrepen. Overnachting is niet inbegrepen.

De vervolg opleiding:

De investering voor de verdiepende vervolg opleiding bedraagt € 1.495,=. Dit is inclusief €125,= inschrijfgeld, een uitgebreide syllabus, studie- en oefenmateriaal. Koffie, thee en een biologisch-vegetarische lunch zijn bij het studiegeld inbegrepen.

Masterclasses:

De investering voor het bijwonen van een één-daagse masterclass bedraagt € 95,=. Dit is inclusief een syllabus en indien van toepassing studie- en oefenmateriaal. Koffie & thee en een biologische-vegetarische soep is bij de studieprijs inbegrepen.

Specialisatie module:

De investering voor het bijwonen van een 4-daagse specialisatie module bedragen € 595,=. Dit is inclusief een syllabus en indien van toepassing studie- en oefenmateriaal. Koffie & thee en een biologische-vegetarische soep is bij de studieprijs inbegrepen.

Kennismakings

workshop:

Kennismaken met Feng Shui kan tijdens de speciale workshop waarin je aan de hand van je eigen huis een voorproefje krijgt van wat Feng Shui betekent. De investering voor het bijwonen van een dergelijke workshop bedraagt  € 25,=. 

Examen:

Het examengeld bedraagt eenmalig € 125,=. Voor tentamen, praktijkexamen en eventuele her-examens worden verder geen kosten meer in rekening gebracht.

Aanmelden

Online registratie:

Je kunt je eenvoudig aanmelden voor een workshop, cursus, jaaropleiding of vervolgopleiding via onze agenda. Kijk in onze agenda voor de actuele startdata en selecteer de gewenste activiteit. Vervolgens vind je onderaan de informatiepagina, de link om je ticket te bestellen en te registeren. Een andere wijze van aanmelden is niet mogelijk

 

Aan de aanmelding voor de jaar- en vervolg opleiding is een betaling gekoppeld voor inschrijfgeld van € 250,= voor de jaaropleiding en €125,= voor de vervolg opleiding. Met de betaling van dit inschrijfgeld reserveer je je plek binnen de opleiding. Voor het resterende studiegeld ontvang je, vier weken voor aanvang van de opleiding, een separaat betalingsverzoek.

  Bij aanmelding voor een workshop of cursus dient het gehele lesgeld direct te worden voldaan.
 

Staat de activiteit van je keuze niet gepland in de agenda? Schrijf je dan in voor onze mailings. We informeren je als eerste over nieuwe startdata.

de Algemene Voorwaarden en Annulering

De Algemene Voorwaarden:

In het contact met de Feng Shui Academie en in het volgen van een of meerdere van onze opleidingsmogelijkheden streven wij naar een inspirerende leeromgeving en prettige communicatie. Hiervoor hebben we zowel voor onszelf als de student een aantal voorwaarden opgesteld. Onze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de KvK onder nummer 09088638 en kun je hier inzien en downloaden. Met je aanmelding voor een of meerdere van onze opleidingen geef je aan akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

De Annuleringsvoorwaarden:

De volledige annuleringsvoorwaarden staan uitgeschreven onder paragraaf 9 en 10 van de Algemene Voorwaarden. Voor jouw gemak hebben we de belangrijkste punten hieronder benoemt.

Algemeen:

Mocht je door omstandigheden verhinderd zijn deel te nemen aan de activiteit waarvoor je je hebt opgegeven, dan dien je dit kenbaar te maken middels een mail naar taoffice@fengshuiacademie.com. Dit kan tot uiterlijk 48 uur voor aanvang van de betreffende activiteit. Voor annuleringen die later binnen komen vervalt de mogelijkheid van restitutie of vervanging.

Workshop:

Heb je je opgegeven voor een workshop en annuleer je je deelname op tijd, dan behoud je het recht op deelname aan een gelijkwaardige workshop ter vervanging.

Je workshop ticket is overdraagbaar, dus als je zelf niet in staat bent om deel te nemen aan een vervangende workshop, dan mag ook iemand anders van je ticket gebruik maken. Je betaling wordt niet gerestitueerd.

Cursus:

Heb je je opgegeven voor een cursus en annuleer je je deelname op tijd, dan behoud je het recht op deelname aan een gelijkwaardige cursus ter vervanging. Je cursus ticket is niet overdraagbaar. Als je er liever voor kiest om geheel af te zien van deelname, en je hebt uiterlijk 48 uur voor aanvang van de cursus geannuleerd, dan wordt je betaling, minus €25,= administratiekosten, aan je gerestitueerd

Jaaropleiding en Vervolg opleiding:

Heb je je aangemeld voor de opleiding dan heb je enkel het inschrijfgeld betaald. Daarmee is je inschrijving definitief. Voor het resterende cursusgeld ontvang je circa 6 weken voor aanvang van de opleiding een aparte factuur die binnen 14 dagen na factuurdatum betaald dient te zijn. Indien volledige betaling niet voor de eerste lesdag heeft plaatsgevonden vervalt je recht op deelname en op restitutie van het inschrijfgeld.

Het inschrijfgeld wordt alleen gerestitueerd indien je annulering binnen 10 dagen na datum van aanmelding bij ons binnen is. Bij annulering na 10 dagen vervalt het recht op restitutie van het inschrijfgeld. Wel bestaat de mogelijkheid je inschrijving door te plaatsen naar een opleiding met een andere startdatum.

Als je besluit tot eenzijdige annulering, zonder overleg en zonder opgaaf van redenen, vervallen alle rechten op vervangende deelname of restitutie.

Annulering door de Feng Shui Academie:

Bij onvoldoende aanmeldingen of overmacht behoudt de Feng Shui Academie zich het recht voor de workshop, module of opleiding te annuleren, of naar een latere datum te verplaatsen. Het betaalde inschrijfgeld of lesgeld wordt in dat geval volledig gerestitueerd.

Mocht annulering noodzakelijk zijn, dan geschiedt dit tot uiterlijk een week voor aanvang van de betreffende opleiding.

 

Cookies en Privacy

 Cookies      

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door je browser worden opgeslagen op je computer, tablet en/of smartphone. Deze zorgen ervoor dat de website goed werkt en bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Daarnaast gebruiken we cookies die informatie verzamelen over het gebruik van de website. Denk hierbij aan bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina’s en de duur van de ‘gebruikerssessie’. Deze gegevens worden daarna gebruikt om internetpagina’s te verbeteren en om de website beter op de gebruikerswensen aan te passen.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben we je geïnformeerd over het gebruik van cookies. En door jouw gebruik van onze website heb je ook toestemming gegeven voor de plaatsing hiervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser wissen. Hoe je dat precies doet is afhankelijk van de browser die je gebruikt.

Let op: als je jouw browser zo hebt ingesteld dat deze helemaal geen cookies accepteert (dus ook geen functionele cookies), dan kunnen sommige delen van de website niet goed werken. Sommige video’s of afbeeldingen worden dan niet weergegeven of als ‘gebroken’ bestand weergegeven.

 
Privacy De Feng Shui Academie respecteert jouw privacy en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken jouw gegevens om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en uitsluitend met jouw toestemming. We zullen je persoonsgegevens nooit aan derden verkopen en delen deze alleen met andere partijen als dat nodig is voor onze dienstverlening aan jou. Onze volledige Privacy Verklaring kun je hier inzien en downloaden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2020 Feng Shui Academie.com
Ontwerp & Realisatie door GemakkelijkOnline