Praktische studie informatie

de Praktische informatie

Voordat je begint aan een nieuwe opleiding is het goed om op de hoogte zijn van de praktische zaken rondom de studie. We hebben de informatie hier voor jou op een rijtje gezet. Mocht je nog vragen hebben dan kun je vrijblijvend onze studiebrochure downloaden of persoonlijk contact met ons opnemen.

Vooropleiding: 

 

 

Om deel te kunnen nemen aan de workshop, cursus en de 1-jarige Beroepsopleiding, is geen specifieke vooropleiding vereist. Wel wordt een zelfstandige werkhouding gevraagd en dient de student te beschikken over een denk- en werkhouding op HBO niveau. Om deel te nemen aan de Vervolg Opleiding, de Masterclasses of de Specialisatie Modules verwijzen we graag naar de agenda of de opleidingsbrochure voor de specifieke toelatingseisen.

Lesmateriaal:  
  Het lesmateriaal wordt telkens op de eerste dag van een module of start van de jaaropleiding uitgereikt.
Lestijden:  
  De lestijden zijn voor alle locaties en alle varianten van de opleiding gelijk. Een lesdag start om 11.00 uur en eindigt om 17.30 uur. Lunchpauze is van 12.30 tot 13.30 uur. 's Middags is er nog een theepauze van 15.00 tot 15.30 uur. Een (kennismakings-)workshop start om 11.00 uur en eindigt om 17.00 uur.
Leslocatie:

 

 

De lessen van de jaaropleiding die in februari start, vinden plaats bij de Feng Shui Academie in Zutphen. De groepsgrootte is daar beperkt tot 12 deelnemers.

 

De lessen van de jaaropleiding die in september start, vinden plaats bij  Centrum Djoj in Rotterdam. De groepsgrootte is daar beperkt tot 18 deelnemers.

 

De lessen van de vervolg opleiding vindt plaats in Rotterdam. De vervolgopleiding start jaarlijks in september. De groepsgrootte is beperkt tot 10 deelnemers.

 

De lessen van workshops, masterclasses en specialisatie modules vinden plaats bij de Feng Shui Academie in Zutphen

Lesroosters:        
 
 

Alle lesroosters vind je hier.

Inhaal en resit:  
 

Het is altijd mogelijk om een gemiste les in te halen of te 'resitten' en zo de behandelde stof nogmaals door te nemen. Inhalen is kosteloos en de bijdrage voor een resit is €25,- per lesdag. We vragen je vriendelijk om middels een mail tijdig aan te geven waar en wanneer je gebruik wilt maken van deze mogelijkheid.

Overstappen:  
 

Het kan zijn dat je graag wilt wisselen van leslocatie of opleidingsvorm. In overleg met je docent kan gekeken worden of het mogelijk is om een overstap te maken en wat een geschikt moment is om dit te doen.

Tentamen en
examen:
 

Halfjaarlijks wordt in januari en juni een theorie tentamen afgenomen. Eveneens halfjaarlijks wordt in juni en januari een theorie examen afgenomen.Tevens vindt in het voorjaar het praktijkexamen op locatie plaats. Herkansen van een tentamen of examen kan binnen een termijn van maximaal twee weken na het tentamen of examen. Herkansen kan ook nog een half jaar later als je dat wilt.

Diploma en
certificaat:
 

Indien de student op alle toetsonderdelen (tentamen, examen, praktijkexamen) een voldoende heeft behaald wordt het diploma Feng Shui Professional uitgereikt. indien de student het examen met een voldoende heeft behaald ontvangt zij een diploma voor de Feng Shui Vervolg Opleiding. Voor deelname aan een Masterclass of Specialisatie Module ontvangt de student een certificaat. Voor het volgen van de cursus ontvangt de student eveneens een certificaat.

de Studiebelasting

Cursus:
 

 

 

       

Deze opleiding bestaat uit  4 lesdagen. Een lesdag omvat 5 lesuren en de volledige cursus omvat daarmee 20 lesuren.

1-jarig:       
        
           

Deze opleiding bestaat uit 20 lesdagen die twee-wekelijks plaatsvinden. Een lesdag omvat 5 lesuren. Het totaal aantal lesuren van een afgeronde 1-jarige opleiding omvat 100 lesuren. Tijdens de jaaropleiding wordt in studiegroepen gewerkt aan het maken van analyses van woningen en plattegronden van medestudenten, dus ook van de eigen woning van de student. Daarnaast worden per les opdrachten verstrekt. Dit vraagt per week circa tien uur studie. De zelfstudie, in de vorm van huiswerk- en praktijkopdrachten, omvat circa 300 uur.

Vervolg opleiding    
    Deze opleiding bestaat uit 10 lesdagen die eens in de maand plaatsvinden. Een lesdag omvat 5 lesuren. Het totaal aantal lesuren van een afgeronde vervolg opleiding omvat 50 lesuren. De zelfstudie, in de vorm van huiswerk, voorbereiding en praktijkopdrachten omvat circa 8 uur per week.de Investering

De cursus:

De investering die van je gevraagd wordt bedraagt € 495,=. Dit is inclusief een uitgebreide syllabus en studie- en oefenmateriaal. Koffie & thee en een biologische-vegetarische soep is bij de studieprijs inbegrepen.

De 1-jarige opleiding:

De investering die van je gevraagd wordt voor deelname aan het 1-jarige traject bedraagt € 2.775,=. Dit is inclusief een uitgebreide syllabus en studie- en oefenmateriaal. Koffie & thee en een biologische-vegetarische soep is bij de studieprijs inbegrepen.

De vervolg opleiding:

De investering voor de verdiepende vervolg opleiding bedraagt € 1.495,=. Dit is inclusief een uitgebreide syllabus, studie- en oefenmateriaal. Koffie, thee en een biologisch-vegetarische lunch zijn bij het studiegeld inbegrepen.

Masterclasses:

De investering voor het bijwonen van een één-daagse masterclass bedraagt € 95,=. Dit is inclusief een syllabus en indien van toepassing studie- en oefenmateriaal. Koffie & thee en een biologische-vegetarische soep is bij de studieprijs inbegrepen.

Specialisatie module:

De investering voor het bijwonen van een 4-daagse specialisatie module bedragen € 495,=. Dit is inclusief een syllabus en indien van toepassing studie- en oefenmateriaal. Koffie & thee en een biologische-vegetarische soep is bij de studieprijs inbegrepen.

Kennismakings

workshop:

Kennismaken met Feng Shui kan tijdens de speciale workshop waarin je aan de hand van je eigen huis een voorproefje krijgt van wat Feng Shui betekent. De investering voor het bijwonen van een dergelijke workshop bedraagt  € 25,=. 

Examen:

Het examengeld bedraagt eenmalig € 125,=. Voor tentamen, praktijkexamen en eventuele her-examens worden verder geen kosten meer in rekening gebracht.

Copyright © 2018 Feng Shui Academie.com
Ontwerp & Realisatie door GemakkelijkOnline