Tentamen Conceptual Feng Shui Professional

De Feng Shui Academie biedt studenten tweemaal jaarlijks de mogelijkheid hun theoretische kennis te toetsen door middel van een theorie-tentamen en theorie-examen.

In januari vinden zowel een theorie-tentamen als een theorie-examen plaats, evenals in juni. Daarnaast wordt, eveneens tweemaal jaarlijks, een praktijkexamen afgenomen.

Het theorie-tentamen toetst de lesstof zoals behandeld tot het tentamen moment. 
Het theorie-examen toetst de volledige lesstof van de opleiding. 
Het praktijkexamen toetst de toepassing van de theoretische kennis in de praktijk.

Elk tentamen en examen kan herkanst worden. 

Als zowel het tentamen, het praktijkexamen en het theorie-examen met goed gevolg zijn afgelegd, ontvangt de student het diploma Conceptual Feng Shui Professional.

Aanmelden is verplicht!

 

De praktische informatie voor het tentamen op een rijtje;


Tentamen:
Het tentamen duurt twee uur en bestaat uit drie delen:

  • een case met daaraan gekoppeld open vragen
  • open vragen
  • multiple choice vragen


Meenemen:

  • Je wordt verzocht je presentielijst in te leveren en te laten tekenen. Vergeet niet deze mee te nemen!
  • kleurpotloden
  • duidelijk leesbare pen (antwoorden mogen niet met potlood ingevuld worden)
  • liniaal
  • rekenmachine (let op, een mobieltje wordt NIET toegelaten)
  • 6 vellen transparant papier (dus geen rol meenemen)
  • Nine Star Ki tabellen indien van toepassing


Uitslag:
Binnen 7 dagen na het examen ontvang je de uitslag per mail.

Onvoldoende en herkansen:
Iedereen die een onvoldoende heeft krijgt de mogelijkheid een hertentamen te maken. Als onvoldoende geldt als je cijfer afgerond minder is dan 6.
Iemand met een 5.4 heeft dus een onvoldoende, maar met een 5.5 heb je op het nippertje een voldoende!

Herkansen mag zo vaak als je wilt, alleen wordt er per studiejaar telkens tweemaal de mogelijkheid tot herkansen van het tentamen geboden.
Behaalde resultaten blijven -onder voorbehoud- geldig tot het diploma behaald is.
Om het diploma te kunnen behalen is vereist dat zowel het tentamen, als de praktijkscriptie en het theorie tentamen met een voldoende afgesloten zijn.

Voldoende:
Mocht je niet tevreden zijn met je cijfer, maar wel een voldoende hebben, dan mag je ook een her-tentamen doen. Inschrijven voor het her-tentamen is dus voor iedereen vrij. Het hoogste cijfer telt vervolgens.

Her-tentamen:
Het her-tentamen vindt, indien noodzakelijk, plaats op 12 juni in Zutphen.

zaterdag 01 juni11:00 tot 13:00Feng Shui Academie, ZutphenAan deelname zijn geen kosten verbondenKlik hier om je aan te melden

nieuws archief

Geen nieuws

Copyright © 2019 Feng Shui Academie.com
Ontwerp & Realisatie door GemakkelijkOnline