Eindexamen Conceptual Feng Shui Professional

De Feng Shui Academie biedt studenten tweemaal jaarlijks de mogelijkheid hun theoretische kennis te toetsen door middel van een theorie-tentamen en theorie-examen. 
In januari vinden zowel een theorie-tentamen als een theorie-examen plaats, evenals in juni. Daarnaast wordt, eveneens tweemaal jaarlijks, een praktijkexamen afgenomen. 
Om deel te kunnen nemen aan het examen in juni of januari, is het noodzakelijk het tentamen met goed gevolg afgelegd te hebben. 

Als zowel het praktijkexamen als het theorie-examen beide met goed gevolg zijn afgelegd, ontvangt de student het diploma Feng Shui Professional.

Het theorie-tentamen toetst de lesstof zoals behandeld tot het tentamen moment. 
Het theorie-examen toetst de volledige lesstof van de opleiding.
Het praktijkexamen toetst de toepassing van de theoretische kennis in de praktijk.

Elk tentamen en examen kan herkanst worden. 

Opgeven is noodzakelijk!

zondag 24 juni11:00 tot 13:00Centrum Djoj, RotterdamExamengeld bedraagt € 125,=Klik hier om je aan te melden

nieuws archief

Geen nieuws

Copyright © 2018 Feng Shui Academie.com
Ontwerp & Realisatie door GemakkelijkOnline