Opleiding Feng Shui

de Beroepsopleiding Feng Shui

De beroepsopleiding tot Feng Shui Professional in Conceptual Feng Shui is bedoeld voor iedereen die van Feng Shui haar of zijn werk wil maken of een kennisfundament wil leggen vanuit persoonlijke interesse. Daarnaast biedt de opleiding aan mensen die werken of betrokken zijn bij de ontwikkeling, vormgeving en inrichting van onze directe leefomgeving de mogelijkheid om meer te leren over de invloed die de omgeving heeft op de gebruikers ervan. De kennis opgedaan gedurende deze beroepsopleiding is verder zeer geschikt om als verdieping toe te passen naast een bestaande - therapeutische - beroepspraktijk.

Lees hier meer over Conceptual Feng Shui.

 

"De opleiding heeft mij gebracht dat ik bij bijna alles wat ik nu meemaak, denk in de vijf elementen. Het hele oordeel over mensen wat ik eerst toch wel had, kan ik nu heel erg voor mezelf beredeneren in de vijf elementen. Dat maakt het zo zacht... en het maakt de wereld zoveel mooier om op die manier in de wereld te staan. Ik vind het echt een fantastische tool die we hebben meegkregen uit de opleiding."

Wendy van der Ham

 

De beroepsopleiding tot Feng Shui Professional in Conceptual Feng Shui wordt heel bewust niet in schriftelijke vorm aangeboden omdat bij deze wijze van kennisoverdracht vaak subtiele, maar heel belangrijke zaken onbenoemd en onderbelicht blijven. Feng Shui is namelijk geen ‘kunstje’ dat je na het volgen van een aantal theoretische lessen onder de knie hebt. Feng Shui biedt vooral een filosofische methodiek om de relatie tussen mensen en hun omgeving te onderzoeken en om mensen, aan de hand van hun leefomgeving, te begeleiden op hun weg naar inzicht in zichzelf en naar bewustwording. Toepassing daarvan vraagt om het ontwikkelen van de vaardigheid om de theoretische kennis op de juiste wijze in de praktijk toe te kunnen passen. Deze opleiding is daarin gespecialiseerd.

Mensenwerk

Feng Shui is mensenwerk en dat vindt zijn beslag in de opzet en inhoud van de opleiding. De beroepsopleiding tot Feng Shui Professional in Conceptual Feng Shui die de Feng Shui Academie aanbiedt, is daarom niet alleen heel praktisch van opzet, maar vooral ook gericht op het proces van bewustwording en inhoudelijke kennisoverdracht. Een proces dat bij de student begint. Het is in dit kader interessant om te lezen wat de beroemde psycholoog C.G. Jung zegt in een brief aan Chang Chung-yuan over de wijze waarop we een Oosterse filosofie als bijvoorbeeld het Taoisme zouden moeten leren: 

"But on the other hand just because Taoist views are so universal, they need a re-translation and specification when it comes to the practical application of their principles. Of course it is undeniable that general principles are of the highest importance, but it is equally important to know in every detail the way that leads to real understanding. 
The danger for the Western mind consists in the mere application of words instead of facts. 
What the Western mind needs is the actual experience of the facts that cannot be substituted by words. 
Thus I'm chiefly concerned with the ways and methods by which one can make the Western mind aware of the psychological facts underlying the concept of Tao, [...]. 
The way you put it is in danger of remaining a mere idealism or an ideology to the Western mind. 
If one could arrive at the truth by learning the words of wisdom, then the world would have been saved already in the remote times of Lao-tze. 
The trouble is [...] that the old masters failed to enlighten the world, since there weren't minds enough that could be enlightened. 
There is little use in teaching wisdom. 
At all events wisdom cannot be taught by words. 
It is only possible by personal contact and by immediate experience."

Je kunt Feng Shui niet leren door allerlei theoretische regels uit je hoofd te leren en je daarachter te verstoppen door 'de regel zegt' te roepen. Er schuilt, zoals Jung hierboven al aangeeft, een groot gevaar in het klakkeloos opvolgen van regels, van woorden die je moet gehoorzamen. Feng Shui moet ervaren worden wil je het kunnen beheersen. Dat vraagt om het bewust verantwoording nemen voor elke advies dat je geeft en elke maatregel die je toepast. En dat kun je pas doen als je echt snápt wat je aan het doen bent. Dat leer je bij ons.

 

"Het is niet alleen dat je het denkt, het is dat je het helemaal doorleefd."

Wendy van der Ham

Bij ons dus geen gegoochel met allerlei exotische parafernalia die enkel de persoonlijke portemonnee van de zogenaamde Feng Shui 'meesters' spekken. Je leert bij ons hoe het écht zit met Feng Shui. Wat de psychologische en filosofische achtergrond ervan is. Hoe deze vertaald dient te worden naar een Westerse culturele context. En hoe je mensen in hun kracht kunt zetten door jouw inzichten in hun huis met hen te delen op een wijze die hen niet afhankelijk maakt maar hen juist de regie weer over hun leven teruggeeft. 

de Opleidingsvormen

De beroepsopleiding tot Feng Shui Professional in Conceptual Feng Shui wordt aangeboden gedurende een 1-jarig, doorlopend traject. Tijdens die traject werken studenten intensief in intervisie groepen om het theoretisch geleerde te beoefenen in praktijktoepassingen. Deze praktijktoepassingen worden in de les besproken. Deze beroepsopleiding wordt aangeboden in Rotterdam en Zutphen en leidt op tot het diploma Feng Shui Professional.

De beroepsopleiding bestaat uit een traject met een aantal onderdelen. Als de diverse onderdelen afgerond zijn kan deelgenomen worden aan een centraal schriftelijk tentamen en vervolgens een centraal schriftelijk examen. Er vindt tevens een toetsing door middel van een praktijkexamen plaats. Als alle toetsmomenten met goed gevolg zijn afgelegd, ontvangt de student het diploma Feng Shui Professional.

Als je wel geïnteresseerd bent in Feng Shui, maar niet de behoefte voelt om een volledig, op professionalisatie gericht traject te volgen, kun je deelnemen aan de Feng Shui cursus. Deze opleidingsvorm wordt op dit moment nog uitgewerkt. De cursus zal niet opleiden tot het diploma. Maar je kunt altijd doorgaan naar de beroepsopleiding en zo alsnog opgaan voor het diploma.

de Masterclasses en Specialisatie Modules

Zodra de student de opleiding heeft afgerond, kan deelgenomen worden aan verdiepende Masterclasses en/of Specialisatie Modules. De Masterclasses behandelen een thema uit de opleiding en bieden de afgestudeerde student verdiepende lesstof die met name gericht is op een verdergaande ontwikkeling van de persoonlijke bewustwording van de student. Tijdens een Masterclass onderzoekt de student zijn of haar relatie met het thema en wordt er gewerkt aan het verbeteren van de persoonlijke verhouding tot dit thema.

De Specialisatie Modules worden gegeven door docenten die hun sporen in op betreffende specialisatie gebied verdient hebben. Zij delen in een vijf-daagse module hun expertise en ervaring met de Feng Shui studenten. Dit verreikt de basis opleiding van de Feng Shui student met gespecialiseerde kennis waardoor toepassing van Feng Shui in een specifieke werkrichting ontwikkeld kan worden.

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

 

Woonkamer-interieur-Feng-Shui-Academie-Nina-Elshof-Feng-Shui

Copyright © 2018 Feng Shui Academie.com
Ontwerp & Realisatie door GemakkelijkOnline